Provincie West-Vlaanderen: Baanbrekende Werkgever '22

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Als provinciebestuur zetten wij in op “Meer West-Vlaanderen”. Jaarlijks investeren wij in meer fietspaden, meer groen, meer recreatie, meer bufferbekkens, meer opleidingen, meer ontwikkelingskansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid…
Meer West-Vlaanderen realiseren we samen met alle West-Vlaamse steden en gemeenten, samen met Vlaanderen, België en Europa. En binnenkort misschien ook samen met jou.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen trekt zijn identiteit als warme werkgever door in de innovatieve aanpak van mobiliteit en hybride werken. Er is al veel gerealiseerd, maar er liggen nog veel uitdagingen op de plank.

We kennen bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen een lange traditie van een goede work-life balance. Je eigen takenpakket bepaalt waar en wanneer je werkt. Streefdoel voor de hele organisatie is 40% thuiswerk en 60% op kantoor, maar individueel kan je daar makkelijk van afwijken. Ook op vlak van werktijden is er een grote flexibiliteit.

Met het gloednieuwe telewerkbeleid zetten we voortaan ook volop in op het hybride werken. We streven naar een gezond evenwicht tussen kantoorwerk en thuiswerk zodat de sociale cohesie tussen collega’s en de verbondenheid niet verloren gaat. Het kantoor wordt de plaats worden waar collega’s elkaar ontmoeten, waar ze overleggen en de creativiteit van de groep benutten.

De provincie West-Vlaanderen doorloopt ook en grondige digitale transformatie. Het provinciebestuur zet in op maximaal digitaal werken. Iedere medewerker die thuiswerkt krijgt performant ICT-materiaal. De administratieve werking is volledig digitaal en kan vanop afstand gebeuren.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEProvincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

En tant qu’employeur, vous souhaitez (continuer à) faire la différence en matière de mobilité durable et de travail hybride axé sur les personnes ? Inscrivez-vous ici pour suivre nos sessions d’information sur le parcours de certification de l’année prochaine.

INSCRIVEZ-VOUS ICI