Deze drie lessen trok Aquafin uit zijn welzijnstraject

Net als Rome niet op één dag is gebouwd, is een welzijnstraject binnen een organisatie ook een kwestie van lange termijn. Het project bij Aquafin – met de spitsvondige hashtag #hetzalwelzijn als baseline - toont dit duidelijk aan. Op een recente Champion Sessie van Baanbrekende Werkgever deelden Min Huet en Sylvie Synaeve van Aquafin hun ervaringen. Welzijn bij Aquafin: vier bouwstenen en drie lessons learned.

24 mei 2024

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter
Vier Bouwstenen

In 2020 begon Aquafin zijn welzijnsvisie uit te dragen met vier bouwstenen als basis. Er is de bouwsteen rond talentontwikkeling & groei. Bij dat domein horen onder meer oefeningen om stil te staan bij je mindset of op zoek te gaan naar de oorzaken van je energieniveau. Originele benaderingen zoals de complimentendouche vallen eveneens onder deze pijler. “Ook aan (het geven van) feedback wordt flink wat aandacht besteed”, vertelt Min Huet, talent development manager bij Aquafin.

Een andere bouwsteen is veiligheid en gezondheid. Voor een organisatie als Aquafin met zijn vele operaties is dat per definitie cruciaal. “We stimuleren onze organisatie richting meer veiligheid aan de hand van uitdagingen en campagnes. En als we een record halen, zoals een aantal dagen zonder arbeidsongeval, dan vieren we dat ook”, illustreert Huet. Onder deze bouwsteen valt onder meer ondersteuning bij verzuimgesprekken. En er zijn ‘durf te vragen’-sessies met verhalen van collega’s.

Bij de derde bouwsteen rond werkbaar werk speelt het hybride werken een belangrijke rol. “De afweging rond waar en wanneer je werkt en met wie, gebeurt individueel maar wel afgestemd volgens de noden van de organisatie. “Thuiswerk is noch een verplichting noch een recht. De boodschap is: probeer met je team afspraken te maken”, vertelt HR business partner Sylvie Synaeve. Als houvast biedt Aquafin een zogenaamde Aquafin werkt-cirkel waar ook andere kwesties aan bod komen, zoals hoe leer ik bij, hoe hou ik voeling met mijn team of organisatie. En ook: hoe meten we de resultaten?

Last but not least is er de bouwsteen verbinding. Met initiatieven zoals een teambarometer en -analyse. “Elk team bepaalt bijvoorbeeld zijn eigen welzijnsdoelstellingen”, aldus Huet.

En vooral… drie lessen die Aquafin onthoudt uit het traject

Min en Sylvie gaven op de Champion Sessie eveneens een aantal lessons learned naar aanleiding van twee jaar welzijnsbeleid. ”We hebben met onze welzijnsvisie gekozen om vrij veel en erg diverse zaken aan te bieden. Zo hebben we een welzijnstoolbox met initiatieven voor die vier bouwstenen en dit met meerdere moeilijkheidsgraden. Sommige initiatieven zijn individueel opgezet, andere per team”, weet Min Huet.

De eerste lesson learned is: zet de klant centraal. Want de noden qua welzijn voor pakweg een bediendeprofiel op het hoofdkantoor zijn anders, dan die voor een procesoperator ten velde. “Wij hebben bijvoorbeeld alle presentaties en keynotes afgestemd op de doelgroep”, benadrukt Sylvie Synaeve. “En ook de welzijnstoolbox biedt voor elk wat wils.”

Een tweede les zit in het verlengde daarvan: spreek de taal van de doelgroep. “Soms ging het om erg informele initiatieven zoals Vrijdag frietjesdag voor ons operations-teams.”

Een derde element tenslotte: keep it simple. “We hebben gekozen voor heel eenvoudige acties, maar wel veel en continu”, voegt Sylvie Synaeve daar aan toe. “Dat helpt om de aandacht voor welzijn hoog te houden.”

Het voorlopige besluit is, volgens Min Huet, dat hoewel welzijn een kwestie is van lange termijn, het onderwerp wel al meer op de kaart staat binnen de organisatie. Met concrete resultaten. Zo is men bij Aquafin terecht trots op de lage uitstroom van medewerkers. “Welzijn leeft intussen veel meer in onze organisatie.”

#Hetzalwelzijn? Het zal welzijn.

Wil jij ook werk maken van je welzijnsbeleid? Welkom in het lerend netwerk van Baanbrekende Werkgever.
Hier vind je alle info.