HR en duurzaamheid bij Vandemoortele: dit zijn de vier succesfactoren

Duurzaamheid vertalen naar je HR-beleid. Dat was en is een van de opdrachten bij voedingsgroep Vandemoortele. En het was meteen ook de insteek van de Champion Sessie van Baanbrekende Werkgever door Marc Croonen, die er chief human resources, sustainability & communication is. Hoe pak je dit aan? En wat zijn de succesfactoren?

04 juni 2024

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Maar liefst 125 jaar al bestaat Vandemoortele. “Wij zijn een bedrijf dat zich altijd heeft heruitgevonden. Van het crushen en verwerken van olie zijn we geëvolueerd naar de productie en verkoop van producten als mayonaise en margarine. En intussen maken we ook croissants en brood”, vertelt Marc Croonen.

Het langetermijnperspectief staat voorop bij een familiebedrijf, en dat uit zich in het aspect duurzaamheid. “We zijn met Vandemoortele een 3P-bedrijf, met focus op people, planet en profit”, vertelt de chief HR. En deze drie pijlers zijn met elkaar verbonden. Zulke sustainable corporate strategy heeft op zijn beurt zijn weerslag op een duurzaam HR-beleid, en omgekeerd.

Croonen toonde tijdens zijn presentatie voor Baanbrekende Werkgever aan waarom hun aanpak werkt. De succesfactoren om HR en duurzaamheid met elkaar te koppelen, zitten op diverse niveaus.

1. Krijg expliciete steun van je stakeholders & management

Een klassieker bij elk bedrijfsinitiatief: als de top van het bedrijf er niet achter staat, wordt het een stuk lastiger.

Bij Vandemoortele zit de strategie rond duurzaamheid geïntegreerd op exco- & boardniveau. “Sinds 2020 is de steun voor duurzaamheid een stuk explicieter geworden door een opkomende generatiewissel in de raad van bestuur”, vertelt Marc Croonen. “En van de vijf doelstellingen voor 2024 van het executief comité is er één die integraal draait rond sustainability.”

2. Integreer duurzaamheid in je HR-beleid (en dat op diverse domeinen)

Sustainability wordt ingebed in de strategie, over budgettering tot investeringen. Maar ook is er de integratie met het HR-beleid, zeg maar de P van People. De initiatieven rond duurzame HR bij Vandemoortele zijn divers. Denk aan fair pay met daarbij aandacht voor een gelijk loon (tussen man en vrouw) voor een gelijke job. Ook concrete maatregelen en investeringen in opleidingen, work life balance, veiligheid en inclusie horen daarbij. Het programma is voortdurend in evolutie, met recent bijvoorbeeld meer focus op mentale gezondheid.

Daarnaast is er wat Croonen omschrijft als het ‘groene onderdeel in HR’ met een (groen) beleid rond thuiswerk (50% van de tijd als richtlijn), duurzame kantoren (het hoofdkantoor in Gent kan bijvoorbeeld volledig ontmanteld worden om elders terug op te bouwen) en groene mobiliteit (met onder meer een groot en groeiend aandeel elektrische wagens). Ook papierloos werken, duidelijke richtlijnen voor zakenreizen en het vermijden van food waste horen daarbij.

3. Communiceer en rapporteer helder en regelmatig

Een beleid hebben is niet voldoende. Het is ook een kwestie van het toe te lichten en erover te communiceren om de juiste cultuur te creëren. “Interne communicatie is daar een belangrijk onderdeel van, met bijvoorbeeld meer dan vijftig verhalen rond duurzaamheid per jaar.”

Tegelijk moet ook de externe communicatie toegankelijk zijn. “Wij rapporteren bijvoorbeeld twee keer per jaar rond sustainability, er zijn maar weinig organisaties die dat doen”, vertelt Croonen. “Onlangs kregen wij ook een officiële erkenning van de Jury Best Belgian Sustainability Report: een prijs voor het beste geïntegreerde rapport.”

4. Koppel duurzaamheid aan financiële incentives

Resultaten op het vlak van sustainability kregen bij Vandemoortele recent ook een financiële stimulus. “Sinds 2020 is dat voor het topmanagement, en sinds 2022 voor alle 750 managers”, vertelt hij. “Concreet wil dat zeggen dat een deel van hun variabele verloning rechtstreeks wordt bepaald door de resultaten die ze hebben behaald inzake duurzaamheid. Of met andere woorden: put your money where your mouth is.”

Wil jij je ook laten inspireren door de best practices op vlak van duurzaam HR?
Kom naar één van de infosessies van Baanbrekende Werkgever. Meer info via deze link.