Online sessie AMS: ‘Innovatieve arbeidsorganisatie: hoe flexibel kan je zijn?’

Almaar meer bedrijven sluiten kantoren en laten hun medewerkers vanop afstand werken. Het hybride werken maakt vandaag ongezien opgang. Tegelijk zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe manieren om flexibeler te kunnen inspelen op de noden van de klant en de omgeving. De klassieke, meer gesloten en bureaucratische hiërarchie maakt plaats voor een meer open en dynamisch organisatiedesign: de innovatieve arbeidsorganisatie.

Antwerp Management School
27 augustus 2021

Deel dit artikel
LinkedIn Facebook Twitter

Beide innovaties, zowel op het vlak van werkplek- als organisatiedesign, houden heel wat beloftes in. Denk maar aan meer autonomie, meer empowerment en meer welzijn op het werk voor werknemers. Dit optimisme kent bovendien nog een vergrotende trap wanneer beide innovatiebewegingen in elkaar haken.

Maar klopt dit beeld met de praktijk? Kunnen we ook niet te veel, te snel willen? Wanneer slaat de innovatieslinger door?

Tijdens dit webinar gaan we co-creatief op zoek naar antwoorden op tal van vragen, waaronder:
• Het teamconcept binnen IAO: wat is het en welke extra uitdagingen brengt het hybride werken met zich mee?
• Werkplekinnovatie: welke lading dekt deze vlag en houdt het concept stand tijdens het hybride werken?
• Wanneer slaat innovatie door als beide trajecten elkaar kruisen?
• Hoe zorgen we ervoor dat structuur- en werkplekinnovatie elkaar versterken in plaats van verzwakken?

Over de docent

Prof. Peggy De Prins is programmadirecteur van de masterclass Innovatieve Arbeidsorganisaties. Verder is zij professor aan de Antwerp Management School en pioniert zij op het vlak van duurzame arbeidsrelaties en duurzaam HRM. Peggy doceert en verricht onderzoek over deze thema’s en begeleidt ook organisaties en hun stakeholders op het terrein in hun streven naar (meer) constructief partnerschap en duurzaam HRM.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 24 september, van 11:00 tot 12:30
Deelname is gratis, registratie verplicht.
Registreren kan via deze link: Innovatieve Arbeidsorganisatie: hoe flexibel kan je zijn? Tickets, vrij, 24 sep. 2021 om 11:00 | Eventbrite