Lokaal Bestuur Staden: Baanbrekende Werkgever '23

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Meer dan 200 medewerkers zijn actief bij lokaal bestuur Staden. Dag in, dag uit maken zij gedreven werk van een fijne gemeente om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Iedereen draagt zijn steentje bij vanuit zijn expertise: onderhoud, mobiliteit, (sociaal) welzijn, patrimonium, cultuur, sport, wegenbouw, burgerzaken, zorg, communicatie ...

We doen dat met aandacht voor onze missie namelijk van Staden een eigentijdse en verbindende gemeente maken met drie unieke dorpskernen waar mens, landschap en bedrijvigheid in evenwicht zijn. We willen een dynamische, toegankelijke en vooruitstrevende gemeente zijn. .

Met het ondertekenen van het charter Baanbrekende Werkgever tonen we ons engagement voor een fijne organisatiecultuur en het bevorderen van het welbevinden van onze medewerkers:

• We doen er alles aan om de betrokkenheid en verbondenheid tussen onze medewerkers en de teams te versterken.
• Ook streven we ernaar om de veerkracht en het welzijn van medewerkers te verhogen. We willen dat elk individu met trots deel kan uitmaken van onze organisatie.
• De gemeente Staden wil een voorbeeldrol opnemen als moderne werkgever met aandacht voor flexibiliteit en groene mobiliteit. Met het ondertekenen van dit charter wil de gemeente een aantal good practices verder verspreiden en een stimulans zijn voor Stadense bedrijven om een zelfde weg in te slaan.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

staden staden staden staden staden

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

En tant qu’employeur, vous souhaitez (continuer à) faire la différence en matière de mobilité durable et de travail hybride axé sur les personnes ? Inscrivez-vous ici pour suivre nos sessions d’information sur le parcours de certification de l’année prochaine.

INSCRIVEZ-VOUS ICI