UHasselt: Baanbrekende Werkgever '23

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

UHASSELT: GEËNGAGEERD EN VERNIEUWEND

Civic universiteit
UHasselt is méér dan zeven faculteiten, vier onderzoeksinstituten, drie onderzoekscentra, 6.700 studenten en 1.500 onderzoekers en medewerkers. Als civic universiteit engageren we ons in en voor de samenleving. We zetten kennis in om de wereld slimmer, wendbaarder en beter te maken via onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Vernieuwing
Vernieuwing is een constante in alles wat we aan UHasselt doen – en dat al sinds ons ontstaan. Dat maakt van UHasselt ook de universiteit van vandaag. Het voeden van talent, het verleggen van wetenschappelijke grenzen, het stimuleren van innovatie… In onze constant veranderende wereld kan een universiteit dat enkel goed doen door dingen anders te doen.

Uniek onderwijsmodel
Met ons uniek onderwijsmodel dagen we aan UHasselt jongeren uit om verder te kijken dan boeken en leslokalen. Actie en interactie. Denken en doen. Goede begeleiding. Korte lesperiodes. Dát is waar ons onderwijs om draait. De UHasselt-alumnus? Dat is een kritische, geëngageerde en wendbare professional.

Voor meer informatie, surf naar www.uhasselt.be

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Als civic universiteit onderschrijft UHasselt de Sustainable Development Goals van de Verenigde naties. Daarbij zijn een duurzame mobiliteitsvisie en duurzaam personeelsbeleid onontbeerlijk.

Met de civic-gedachte in het achterhoofd wil de universiteit binnen haar mobiliteitsbeleid prangende, plaatselijke problemen aanpakken. Wij streven er dan ook bewust naar om in de komende jaren het autoverkeer naar en van de campussen te verminderen en te vervangen door meer duurzame verplaatsingen en verplaatsingen zelfs zoveel mogelijk te vermijden.

Als moderne, innovatieve werkgever wil UHasselt ook baanbrekend zijn in het realiseren van het ‘nieuwe werken’. Telewerk is sinds september 2021 structureel ingebed in ons personeelsbeleid. Hierdoor willen we een betere balans realiseren tussen werk en privéleven en verminderen we ook op een duurzame wijze het aantal verplaatsingen. Bovendien kan het op een rustige (thuis)plek werken een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënt en geconcentreerd(er) werken.

Omdat elk team zijn eigenheid heeft, zetten we bewust in op autonomie en vertrouwen. De teams maken zelf afspraken hoe ze toekomstgericht (hybride) willen samenwerken binnen het gemeenschappelijk beleidskader van het nieuwe werken. Als lerende organisatie proberen wij nu en in de toekomst dit kader verder te optimaliseren en onze leidinggevenden en medewerkers hierin zoveel mogelijk te ondersteunen.

Deze verhoogde flexibiliteit voor medewerkers moet ook vertaald worden naar de invulling en indeling van onze infrastructuur. Hierbij trachten we meerdere vormen van werk mogelijk te maken, afhankelijk van het type activiteit, en leggen we de nadruk op aanwezigheid op kantoor voor samenwerking, ontmoeting en brainstormen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEUHasselt UHasselt UHasselt

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

En tant qu’employeur, vous souhaitez (continuer à) faire la différence en matière de mobilité durable et de travail hybride axé sur les personnes ? Inscrivez-vous ici pour suivre nos sessions d’information sur le parcours de certification de l’année prochaine.

INSCRIVEZ-VOUS ICI