Userfull: Baanbrekende Werkgever '23

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

De IT-partner voor innovatieve bedrijven en bedrijven in groei.
Wij ondersteunen en helpen bedrijven bij hun groei door een slimme IT-omgeving te creëren. Het gaat daarbij onder andere over hybride werken, IT-management, custom development of projectmanagement. Dit doen we op een persoonlijke, strategische en toekomstgerichte manier.

Onze kernwaarden “Samen, Trots en Groei” en onze slogan “Reaching the next level together”, zijn dan ook de rode draad die je kan terugvinden in elk project waar wij onze tanden in vastbijten.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

“Er zijn geen regels en dat is de regel”, lacht Robin Talboom, CEO van Userfull

Een Baanbrekende Werkgever kiest ervoor om de mens centraal te zetten in het beleid rond woon-werkverkeer en hybride werken. Wij waren heel benieuwd in hoeverre we hieraan voldeden en of we hier ook nog in konden groeien. Daarnaast waren wij ook heel benieuwd naar de sparringsessies met andere organisaties met als doel van elkaar te leren.

Daarom schreven wij ons in voor dit traject en hebben we besloten om ons te focussen op de pijler “mensgericht hybride werken” met de uitdaging: ownership nemen.

In plaats van te focussen op resultaten en regels proberen wij een omgeving te creëren en een context te bieden waarin je leert je eigen verantwoordelijkheden te nemen. Wij geloven ook echt dat het ontwikkelen van een eigen manier van werken op lange termijn meer vruchten afwerpt dan gewoonweg regels opvolgen.

Een mooi voorbeeld hiervan is dat vele collega’s zelf beslissen om naar kantoor te komen voor zowel werkgerelateerde zaken als voor de gezelligheid.

Op deze manier slagen we erin de focus te leggen op ons eigen welzijn en onze eigen verantwoordelijkheden.

Kortom, “Er zijn geen regels en dat is de regel”, lacht Robin Talboom, CEO van Userfull

ONTDEK ONZE ORGANISATIE



userfull

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

En tant qu’employeur, vous souhaitez (continuer à) faire la différence en matière de mobilité durable et de travail hybride axé sur les personnes ? Inscrivez-vous ici pour suivre nos sessions d’information sur le parcours de certification de l’année prochaine.

INSCRIVEZ-VOUS ICI