UZ Brussel: Baanbrekende Werkgever '23

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Het UZ Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 4.000 medewerkers, waaronder artsen, verpleegkundigen en medewerkers in ondersteunende diensten. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel en is gelegen op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Het UZ Brussel nam dit jaar voor het eerst deel aan het certificatietraject, maar eigenlijk engageert het ziekenhuis zich al vele jaren op het front van ‘duurzame mobiliteit’. Minder, slimmer en groener onderweg is een strategische keuze die werd ingegeven door onze rol als gezondheidsinstelling, maar ook uit bereikbaarheidsoverwegingen. De activiteiten van het UZ Brussel genereren dagelijks immers heel wat personen- en goederenbewegingen.

Dankzij continue sensibilisatie, én ondersteund door heel wat initiatieven en incentives, zijn we er in geslaagd om het aandeel van het autoverkeer op 10 jaar tijd met meer dan 20% te laten zakken. Onder meer door het gevoelig uitbreiden van de fietsinfrastructuur en het aanbieden van fietsleasing, kregen we onze medewerkers massaal op de fiets. Anderen ontdekten het openbaar vervoer nadat ook deze voordelen in de kijker werden gezet en het openbaar vervoersaanbod in overleg met de vervoersmaatschappijen gevoelig werd verbeterd.

Voor dit certificatietraject onderzochten we waarom onze medewerkers zo weinig carpoolen. We experimenteerden met een vernieuwd carpoolplatform, gingen ten rade bij vergelijkbare organisaties en voorzagen een parking die enkel door de carpoolers gebruikt kon worden. De voorlopige conclusie is dat ‘samenrijden’ in onze sector (met tientallen uurroosters en onregelmatige werkuren) niet evident blijkt. Toch was dit project heel leerrijk en zijn we erin geslaagd om opnieuw enkele auto’s uit het verkeer te halen.

Ook rond de pijlers ‘Mensgericht hybride werken’ en ‘Minder onderweg’ heeft het UZ Brussel de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Het telewerk is op enkele jaren tijd volledig ingeburgerd. Medewerkers die structureel telewerken krijgen materiaal ter beschikking die plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken. Daarnaast ontvangen ze een vaste vergoeding en een variabele vergoeding afhankelijk van hoe vaak ze telewerken. Ook buiten het structureel telewerk is het steeds mogelijk om ad hoc vanop afstand te werken rekening houdend met de werkorganisatie en na overleg met de leidinggevende.

Om hybride werken mogelijk te maken, is ook een aangepaste omgeving nodig. In kader van het Ruimteplan, met een nieuwe hoofdingang en verdiepingen voor administratieve diensten, zullen bijvoorbeeld de kantoren als een hybride werkomgeving worden ingericht. Ook het welzijnsprogramma besteedt specifiek aandacht aan medewerkers die hybride werken. De welzijnsinitiatieven zijn online 24/7 beschikbaar vanop om het even welke locatie. Het programma voorziet in preventie onder de vorm van opleiding, tips & tricks, content en tools.

Het ziekenhuis biedt ook ondersteuning voor mentaal welzijn (bv: omgaan met stress en angst), vitaliteit en fysiek welzijn (bv: slaap, stoppen met roken, sport en beweging, ergonomie). De interne werkgroep welzijn houdt hierbij steeds vinger aan de pols.

UZ Brussel - Durf schakelen - interne communicatie from DRIFT on Vimeo.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE



Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

En tant qu’employeur, vous souhaitez (continuer à) faire la différence en matière de mobilité durable et de travail hybride axé sur les personnes ? Inscrivez-vous ici pour suivre nos sessions d’information sur le parcours de certification de l’année prochaine.

INSCRIVEZ-VOUS ICI