CAW Oost-Vlaanderen: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

In élk mensenleven zijn er zo’n kleine of grote kwetsbare momenten. Dan wil je er niet alleen voor staan. En kan je steun gebruiken die je écht helpt. Net dan staat het CAW voor je klaar.

CAW maakt sterker
Jaarlijks komen meer dan 25.000 mensen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen) naar ons voor info, advies en hulp. CAW Oost-Vlaanderen wil het welzijn van iedereen in Oost-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Zo dragen we actief bij tot een zorgzame, solidaire en veerkrachtige samenleving.

Voor meer informatie over ons aanbod en expertise, surf naar Caw.be.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Iedere medewerker vindt inspiratie in onze baseline: CAW maakt sterker.

Deze baseline vertaalden we in 6 leidende principes die richtinggevend zijn voor ons dagelijks handelen op de werkvloer: engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, impact, innovatie en een lerende mindset.

Talentontwikkeling
Bij CAW Oost-Vlaanderen krijgen medewerkers volop kansen om hun competenties verder te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aan te leren en andere loopbaanperspectieven te verkennen. Dit gebeurt via diverse formele en informele opleidingsmomenten en -trajecten, deelname aan projecten, intervisie, ervaringsgericht leren via onder andere jobrotatie, en een vlotte interne mobiliteit.

Jaarlijks organiseren we de ‘inspiratieweek’, een bijzondere CAW-week met een ruim en divers aanbod van workshops door talenten van eigen bodem en door externe gastsprekers. Een mix van inhoudelijke inspirerende thema’s met onderwerpen waar medewerkers vanuit het job niet zelf opleiding voor zouden aanvragen, en een paar ontspannende verbindingssessies. Een unieke kans voor CAW-medewerkers om hun talenten te delen met collega’s en elkaar op een andere manier te leren kennen! Daarnaast zorgen we ervoor dat het werk werkbaar blijft, zodat medewerkers plezier en voldoening blijven halen uit hun job.

Een duurzame personeelsbezetting
Medewerkers nauwer betrekken bij de organisatie én bij de maatschappelijke opdracht van het CAW is een eerste belangrijke stap naar een duurzaam personeelsbeleid. Ook in deze context vormen de 6 leidende principes het ABC van ons handelen.

Als werkgever nemen we verschillende initiatieven om medewerkers vanuit hun autonome motivatie en hun authentieke ik te engageren voor onze opdracht in de maatschappij, voor onze organisatie en hun rol in het CAW. We maken hierbij gebruik van klassieke communicatiemiddelen, zoals een interne e-nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we meerdere keren per jaar een ‘CAW Tournee’ om medewerkers persoonlijk te informeren en via ‘bruissessies’ en kenniscellen actief te laten meedenken over verbeterkansen binnen onze werking.

Authenticiteit
We geloven dat een divers medewerkersbestand – dat een afspiegeling is van diverse gemeenschappen in onze maatschappij én waarin je jezelf mag zijn – ervoor zorgt dat cliënten onze diensten als beter toegankelijk beschouwen. Dit betekent ook dat medewerkers zich kwetsbaar mogen opstellen. Ook in ons leiderschapstraject besteden we hiervoor aandacht. Bijvoorbeeld: aanleren hoe je psychologische veiligheid creëert om tot uitwisseling te komen.

Authenticiteit is ook durven innoveren met nieuwe methodieken en technologieën, en op de hoogte blijven met evoluties.

Onze medewerkers zijn onze sterkmakers. Zij vervullen élke dag onze missie: mensen sterker maken!

ONTDEK ONZE ORGANISATIEcaw caw
Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER