CM Vlaanderen: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van België. Als beheerder van de verplichte ziekteverzekering beheert CM de terugbetaling van een aantal gezondheidskosten en verdedigt ze de belangen van haar leden.

Als gezondheidsfonds bieden we persoonlijke en collectieve ondersteuning en begeleiding op vlak van gezondheid. We hebben aandacht voor de gezondheid van ieder persoon en voor de gezondheid van onze samenleving. Vanuit vertrouwen behartigen we de belangen van eenieder, zodat elke persoon een kwaliteitsvol leven kan leiden, en dragen we bij aan een betere samenleving voor iedereen.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Het principe van het gezondheidsfonds willen we ook realiseren bij onze medewerkers die het belangrijkste kapitaal van onze organisatie zijn. Door het programma van positieve gezondheid voor medewerkers zetten we in op de positieve samenwerkingscultuur in de organisatie. Met tal van initiatieven maken we de gezonde levensstijl duidelijk. En we maken in het personeelsbeleid keuzes voor duurzame loopbanen.

De nieuwe manier van werken in CM focust op vertrouwen in de medewerkers, autonomie en hun welzijn. Hybride werken en flexibel arbeidssysteem bevorderen de work-life balance.

In onze organisatie staat samenwerking vanuit wederzijds vertrouwen centraal. We delen actief onze kennis en ervaringen met elkaar en verwelkomen en waarderen diverse perspectieven. We streven naar een open feedbackcultuur, een continue dialoog waarbij onze waarden respect en verantwoordelijkheid centraal staan. Een inspirerende, inclusieve en open werkcultuur waarin iedereen zich verder kan ontplooien en haar of zijn vol potentieel kan bereiken. Het verbindend leiderschap en CM DNA zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Niettegenstaande we al veel stappen hebben gezet in welzijn voor de medewerkers willen we nog meer evolueren richting een welzijnscultuur waarbij het welzijn van elke medewerker belangrijk is.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEcm cm
Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER