Lokaal Bestuur De Panne: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

In De Panne is geluk niet zomaar een woord, het is een levensstijl. Bij ons draait alles om plezier scheppen, zowel voor onze inwoners, bezoekers als voor onze eigen medewerkers.

Het bestuur heeft ingezien dat het moet inzetten op een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie. Onder het credo 'HKA' (Het kan Anders) werd in 2020 een veranderingstraject geïnitieerd. Bij alles wat we doen plaatsen we onze klant centraal. We zijn ook onze eigen consultant of het nu over vorming of juridische ondersteuning gaat. Zo winnen we snelheid naar onze klant toe.

De Panne zet ook volop in op projectwerking. Wekelijks zitten we samen met het beleid om gemaakte voorstellen af te kloppen. Zowel onze medewerkers als onze burgers hebben een stem in onze projecten. In de projectclub leren medewerkers van elkaar wat betreft projectwerking.

De Panne zet in 2024 volop in op het welzijn van zijn medewerkers door verschillende initiatieven. Vooreerst geloven we dat de leidinggevende een cruciale rol heeft te vervullen in het welzijn van de medewerkers. Een visie rond leidinggeven werd hiertoe ontwikkeld in 2022. In 2023 werd het arbeidsreglement herschreven tot een gebruiksvriendelijk document voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Heel wat welzijnstopics werden opgenomen zoals een vernieuwd re-integratiebeleid, telewerk, fietslease, deconnectie en een agressiebeleid. Flexwerken wordt vanaf 2024 in het grootste deel van de organisatie de norm. Medewerkers kunnen autonoom hun werk inplannen mits het respecteren van de geldende teamafspraken. De Panne ondersteunt zijn leidinggevenden actief om dit nieuwe arbeidsreglement te implementeren vanaf 2024. Zo zijn er sessies voor de leidinggevenden rond teamafspraken en gesprekstechnieken en is er opvolging via intervisie.

Naast ondersteuning van de leidinggevenden voorziet De Panne ook ondersteuning voor zijn teams. In de workshop “Sterk team” leren teamleden elkaar beter kennen en beter samenwerken door gemeenschappelijke doelen te benoemen. Deelnemers krijgen een vorming in feedback geven aan elkaar.

In De Panne luisteren we ook graag naar onze medewerkers via de ontbijt of FIKA-sessies. Deze sessies zijn een moment voor medewerkers om rechtstreeks te delen met de algemeen directeur waar je als medewerker mee bezig bent en welke verbeterpunten er zijn voor de organisatie. Met toolboxmeetings voor de medewerkers zetten we in op mentale gezondheid. De thema’s daarin gaan van omgaan met rouw tot omgaan met werkdruk en stress over respectvol omgaan en praten met collega’s. Het belang van erkenning wordt binnen organisatie naar waarde geschat. Onze medewerkers krijgen de waardering die ze verdienen. Dit doen we onder andere door de teams in de kijker te plaatsen via onze communicatiekanalen, gaande van ons gemeentelijk infoblad De Panne Leeft tot de socials.

• Extra's voor het welzijn van onze medewerkers zijn:
• Fruit en sport op het werk
• Sintfeest, personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie
• Teambuildingsbudget

En last but not least ondersteunen we graag initiatieven die vanuit de medewerkers zelf komen. Zoals collega’s die een kaartnamiddag organiseren, een voetbalmatch, een dartswedstijd of een afterworkdrink. Initiatief nemen en verbinding zoeken met collega’s moedigen we aan.

Met alle bovenstaande aanpakken blijven we trouw aan onze visie rond klantgerichtheid en kunnen we terecht een baanbrekende werkgever genoemd worden.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

de-panne de-panne de-panne de-panne de-panne de-panne

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER