Stad Dendermonde: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Stad Dendermonde overkoepelt het stadsbestuur, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen bundelen we onze krachten om van Dendermonde een stad te maken waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen, genieten en op te groeien. De inwoners van Dendermonde kunnen rekenen op de steun van meer dan 1 200 gedreven medewerkers die dagelijks het verschil maken.

Vandaag worden we geconfronteerd met heel wat veranderingen, zowel intern als extern. Deze veranderingen vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie en medewerkers. We streven ernaar om een organisatie te worden waar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Onze doelstelling is om medewerkers te hebben die tevreden zijn, hun taken met goesting volbrengen, elkaar aanmoedigen en motiveren om steeds beter te presteren door zelf het stuur in handen te nemen.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Binnen de stad Dendermonde zetten we ons in voor een duurzaam, wendbaar en mensgericht personeelsbeleid. Het afgelopen jaar hebben we een vernieuwend aanwezigheidsbeleid ontwikkeld met aandacht voor de nabijheid en verbondenheid met onze zieke medewerkers.

We streven naar maximale aanwezigheid op de werkvloer door medewerkers actief te ondersteunen om uitval te voorkomen én ondersteuning te bieden tijdens hun afwezigheid, zodat ze vlot kunnen terugkeren naar de werkvloer. Ons doel is om vanuit een positieve aanwezigheidscultuur in te zetten op eigenaarschap, verbondenheid en open dialoog.

Elk team krijgt een ‘contactpersoon ziekte’, die zich bezighoudt met de ondersteuning en opvolging van (langdurig) zieke medewerkers. Deze contactpersoon kiezen we op basis van zijn of haar talenten en hoeft niet per se de leidinggevende te zijn. We benaderen deze rol niet vanuit controle of wantrouwen, maar vanuit zorg voor de zieke medewerker in een open dialoog. Samen kijken we naar de continuïteit van de dienstverlening en het herstelperspectief. We zoeken naar oplossingen die de terugkeer naar de werkvloer kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De nodige portie durf om onze organisatie kritisch in vraag te stellen, alternatieven te zoeken en nieuwe benaderingen te omarmen, maakt van ons een baanbrekende werkgever. Daarom is durf dan ook een van onze 5 organisatiewaarden.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEPartagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER