Mediahuis: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Mediahuis, wie zijn we?
Mediahuis is een internationale mediagroep met bedrijven en activiteiten in België, Nederland, Luxemburg, Ierland en Duitsland. Wij geven belangrijke nieuwsmerken uit, exploiteren een reeks digitale marktplaatsen en zijn actief op de radio- en TV-markt.
Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit diezelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij actief bij aan een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen en respect voor het klimaat. Dit laatste vertaalt zich onder andere in ons engagement binnen de Belgian Alliance for Climate Action (BACA).

Voor meer informatie, surf naar www.mediahuis.com.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Mediahuis: vanzelfsprekend baanbrekend
Of medewerkers zich goed voelen in het bedrijf en in hun job heeft veel te maken met werkdruk. Mediahuis zet dan ook maximaal in op het bespreekbaar maken van dit thema, het zoeken naar oorzaken van te zware belasting en het ontwikkelen van oplossingen voor het probleem.

Werkdruk is een vast agendapunt op de maandelijkse agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Hier worden knelpunten besproken en zoeken we samen, vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgever, in volle transparantie naar manieren om de werkdruk te verlichten en stressfactoren te voorkomen.

We benaderen omgaan met werkdruk niet als een alleenstaand gegeven, maar linken het aan alle initiatieven die we ontwikkelen op het vlak van vitaliteit en welzijn van de medewerkers, leiderschapstrajecten en vormen van hybride werken.

In overleg met de medewerkers en de leidinggevenden kijken we ook naar de behoeften inzake opleiding rond de brede thematiek van werkdruk. Zo komen we tot nieuwe en gezondere inzichten rond vergaderen, werkplanning, omgaan met deadlines, enz.

Mobiliteit blijft een belangrijk thema
Verplaatsingen vermijden, verduurzamen en vergroenen is welhaast een mantra bij Mediahuis. Met zijn allen blijven we actief bijdragen aan een duurzame leef- en werkomgeving, waarin het welzijn van onze medewerkers centraal staat. Onze visie op mobiliteit en flexibel samenwerken is hierbij kenmerkend.

De vergroening van ons wagenpark is de voorbije jaren een heel stuk sneller gegaan dan we hadden durven dromen. We kiezen vandaag nog uitsluitend BEV wagens; als alle bestelde auto’s straks uitgeleverd zijn, zal onze vloot voor 75 procent uit full electric voertuigen bestaan.

Daarnaast zijn er collega’s die de auto zelfs afzweren. Zij kiezen niet langer voor het voordeel van een bedrijfswagen, maar opteren voor meer duurzame en gezondere alternatieven.

Nog verstandiger dan ons duurzaam te verplaatsen, is onze verplaatsingen zoveel mogelijk vermijden. Dat doen we bij Mediahuis door flexibel te werken. Als onze job het toelaat, kunnen we tot 60% van onze normale arbeidstijd van thuis werken. Een hybride vergadercultuur geeft ons de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk samen te werken en vergroot onze digitale maturiteit.

Aandacht voor welzijn, ons groener verplaatsen en veel minder fysiek onderweg: dat is Mediahuis!

ONTDEK ONZE ORGANISATIEMediahuis Mediahuis Mediahuis Mediahuis Mediahuis Mediahuis

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER