OVSG: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de ledenorganisatie van alle 259 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs aanbieden. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van haar leden via pedagogische begeleiding, vorming, juridisch advies en belangenbehartiging. Met 787 onderwijsinstellingen in alle onderwijsniveaus (basis, secundair, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB’s) vormen we 437 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Hybride werken
Bij OVSG staat het resultaat centraal. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is dan ook een evidentie. Onze medewerkers kiezen hun werkplek in functie van hun taken, waardoor ze de vrijheid krijgen om hun werk-privé balans zelf in te delen. Zo ervaren medewerkers autonomie en dragen ze bij tot het behalen van de doelstellingen.

Tegelijk sensibiliseren we medewerkers over de noodzaak van deconnectie en moedigen dit aan. Teams kiezen op basis van hun behoeften zelf wanneer ze wel of niet naar kantoor komen. Kortom, ons hybride werken bevordert een evenwichtige, resultaatgerichte en mensgerichte werkcultuur waarin medewerkers gedijen.

Huis Madou, onze moderne en duurzame ontmoetingsplek
Huis Madou is de moderne uitvalsbasis en centrale ontmoetingsplek die onze activiteiten functioneel ondersteunt. We kozen bijvoorbeeld expliciet voor overlegruimtes waarin we actief kunnen brainstormen, maar collega’s tegelijkertijd ook vanop afstand digitaal kunnen deelnemen. Daarnaast werken we in een open bureaulandschap, maar beschikken onze medewerkers ook over prikkelarme focus boots om geconcentreerd aan de slag te gaan. Bovendien weerspiegelt Huis Madou ook onze inclusieve mindset. Alles voorzieningen zijn aanwezig om minder mobiele en personen met een beperking warm te onthalen en te werk te stellen. Daarvoor ontving onze werkplek als eerste in heel Vlaanderen het A Toegankelijkheidslabel.

In Huis Madou staan duurzaamheid en circulaire economie centraal. We zetten in op duurzame materialen en maken gebruik van energiezuinige systemen. Zo kozen we voor het ‘as a service’-verhaal voor onze verlichting en vloerbekleding. Ons oude meubilair gaven we dan weer een opknapbeurt om opnieuw te hergebruiken. Verder moedigen we ook het gebruik van duurzame mobiliteit aan. Daarin slagen we aardig: 95% van onze medewerkers komt met het openbaar vervoer naar Huis Madou.

Levenslang leren
Voortdurend leren en ontwikkelen is één van onze kernwaarden. Als kennisorganisatie stimuleren we onze om voortdurend te blijven leren. Dit heeft dan ook een belangrijke plaats in ons welzijnsbeleid en gaat verder dan enkel inhoudelijk bijleren. Ook zelfontwikkeling is belangrijk. We hechten veel belang aan het onthaal en de integratie van onze nieuwe medewerkers via een wegwijs- en werkwijstraject.

Betrokkenheid en verbinding
We vinden het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij ons personeelsbeleid. Daarom kozen we bewust voor de inrichting van een adviserend orgaan: de personeelsraad. Dit orgaan zien we als hét forum om de betrokkenheid binnen onze organisatie te verhogen.

De nadruk die we leggen op het participatieve traject met het oog op de ontwikkeling van een duurzaam en gedragen welzijnsbeleid, getuigt daarvan. Bovendien maken we gebruik van onze verschillende jaarlijkse verbindingsmomenten om welzijn en het beleid daarrond organisatie breed bespreekbaar te maken.

Vanuit de overtuiging dat welzijnsbeleid een noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van onze missie, besteden we de komende jaren expliciet aandacht aan de uitwerking van een gedragen welzijnsbeleid, waaraan iedereen toe bijdraagt en verantwoordelijk voor is.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE

ovsg ovsg ovsg ovsg ovsg

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER