Vlaanderen Departement Mobiliteit & Openbare Werken: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere samenleving. Wij zijn #experteninbeweging.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Ons departement wil een toekomstgerichte en wendbare organisatie zijn die inspeelt op de behoeften van medewerkers en streeft naar een comfortabele work-life balance. Na de coronacrisis gingen we bewuster nadenken over onze manier van werken. Op basis daarvan hebben we een PTOW-kader (Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken) ingevoerd.

PTOW is een manier om het werk aangenamer, efficiënter en productiever te maken, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie. De focus ligt op resultaatgericht werken. Tegelijkertijd draagt PTOW bij tot een andere work-life balance, meer flexibiliteit en een betere mobiliteit en verkeersveiligheid. Als organisatie dragen we het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel. We realiseren die visie door de medewerker centraal te stellen en aan elke medewerker, wiens functie zich ertoe leent, binnen bepaalde grenzen en in evenwicht met de verwachtingen binnen de organisatie de ruimte te geven in het bepalen van waar en wanneer hij / zij werkt.

Tot slot zet ons departement in op een geïntegreerd welzijnsbeleid. Met de resultaten van de personeelspeiling, die de algemene tevredenheid over verloning, loopbaan, leiderschap… meet, en de RAPSY (risicoanalyse psychosociale aspecten), die dieper ingaat op de oorzaken van die beleving, gaan we actief aan de slag. We gaan in gesprek met onze werknemers om te achterhalen wat zij als problematisch ervaren, welke oorzaken zij aanleveren en wat er moet veranderen. Het doel? Gerichte acties verankeren die een positieve impact hebben op ons welzijn en onze tevredenheid.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEVlaanderen Vlaanderen Vlaanderen

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER