Vlaanderen Departement Zorg: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

Iedereen moet deel kunnen uitmaken van een gezonde en zorgzame samenleving. Daartoe bouwt het Departement Zorg (sinds 1/6/2023 ontstaan na de integratie van het Departement WVG en het Agentschap Zorg en Gezondheid) aan een beleid over welzijn en gezondheid. We voeren dit beleid uit en evalueren het. We hebben daarbij extra aandacht voor de meest kwetsbaren.

We doen dit door hulp en ondersteuning te bieden, zowel preventief als remediërend. We investeren in partnerschappen met organisaties, zorgverleners en voorzieningen die hun expertise delen en het beleid mee in praktijk brengen. We betrekken al onze medewerkers in een open sfeer van vertrouwen en flexibiliteit. Samen vormen we één sterk team.
Zo bouwen we een netwerk uit waarmee we impact hebben op een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Samen ontwikkelen we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Onze meerwaarde ligt in kwaliteit, innovatie en kennisdeling.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Wij zijn minder onderweg:
Het Departement Zorg streeft ernaar om een dynamische, zorgzame en klantgerichte organisatie te zijn.

Elk team organiseert zich zodanig dat de verwachte dienstverlening gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd wil het Departement Zorg haar personeelsleden de nodige flexibiliteit en autonomie geven zodat ze hun werk en privéleven optimaal in balans kunnen houden. De invoering van het hybride werken draagt hier sinds 2015 toe bij.

Bij het hybride werken staat sociale cohesie en samenwerking met collega’s en verbondenheid met de organisatie voorop. Er wordt vanuit openheid en vertrouwen gestreefd naar een evenwicht tussen organisatiebelangen, teamnoden en individuele behoeften. Enerzijds is de minimale aanwezigheid op de kantoorwerkplek vastgelegd op zes werkdagen per maand; anderzijds zorgt de werkgever voor een kwalitatieve uitrusting van de thuiswerkplek. Hybride werken is gebaseerd op vertrouwen en dialoog. Het krijgt vorm door transparante en duidelijke afspraken op organisatieniveau maar evengoed op afdelingsniveau of teamniveau. Leidinggeven en samenwerken gebeurt in een permanente en constructieve dialoog. Deze dialoog bevorderen we door blijvend in te zetten op een feedbackcultuur.

Wij willen "slimmer en groener onderweg” zijn:
Binnen de Vlaamse overheid zijn al heel wat randvoorwaarden voor een duurzame mobiliteit aanwezig. De grote kantoorgebouwen hebben een centrale ligging en zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, personeelsleden kunnen bedrijfsfietsen gebruiken, deelwagens zijn beschikbaar, alle grote kantoorgebouwen beschikken over veilige fietsenstallingen en doucheruimtes,… Toch geloven we als departement dat we nog een extra inspanning kunnen leveren op het vlak van werkverplaatsingen (werkbezoeken op locatie). De ambitie van het departement Zorg is onze medewerkers te sensibiliseren en ondersteunen, om voor professionele verplaatsingen altijd een duurzame vervoersmiddel te kiezen.

ONTDEK ONZE ORGANISATIEVlaanderen zorg Vlaanderen zorg Vlaanderen zorg

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER