VVSG: Baanbrekende Werkgever '24

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

De VVSG staat voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De VVSG is dus de ledenorganisatie voor alle Vlaamse Steden en Gemeenten op gebied van belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen.

De leden zijn de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), politiezones, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, hulpverleningszones (netwerk Brandweer) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Interafval, streekontwikkeling Vlinter,…).

De VVSG is de supporter van haar leden en wil het lokale niveau leidend maken als:
Belangenbehartiger: de VVSG vertegenwoordigt en verdedigt de lokale besturen in de tal van beleidsdossiers.
Kennisdeler: de VVSG ondersteunt en versterkt lokale besturen met advies, vormingen, publicaties en communicaties.
Netwerkbouwer: de VVSG brengt lokale besturen en hun partners samen en zorgt voor kruisbestuiving van kennis en goede praktijken.

De VVSG ondersteunt zijn leden over de verschillende beleidsthema’s heen en dit vanuit 6 thematische diensten zijnde:
• Leefomgeving, klimaat en economie
• Veiligheid
• Bestuur en Strategie
• Zorg en Gezondheid
• Opgroeien en Ontwikkelen
• Samenleven en Beleven

De VVSG is centraal in Brussel gelegen. We delen huis Madou, het hart van steden en gemeenten met OVSG en GSD-V. Huis Madou is een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over één van de lokale beleidsdomeinen. Een echt huis van vertrouwen: de dienstverlening die je krijgt, of dat nu online is of via een afspraak of vormingsmoment, is kwaliteitsvol en stevig onderbouwd. Je bent er meer dan welkom!

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

De waarden die we als VVSG uitdragen naar onze leden, willen we ook uitdragen naar onze medewerkers.

We willen een dynamische en innovatieve werkgever zijn. We willen ook voor onze medewerkers een warme welkom organiseren, een plek creëren om samen te werken in een hybride context, een huis van vertrouwen bouwen: inzetten op groei en ontwikkeling van onze medewerkers, kwaliteit en deskundigheid stimuleren.

Wij zijn minder onderweg:
De VVSG wil een dynamische, zorgzame organisatie zijn waar de leden centraal staan.

Elk team organiseert zich zodanig dat de verwachte dienstverlening gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd wil de VVSG haar personeelsleden de nodige flexibiliteit en autonomie geven zodat ze hun werk en privé leven maximaal in balans kunnen houden. De invoering van het hybride werken draagt hier toe bij.

Hybride werken is gebaseerd op vertrouwen en dialoog. Het krijgt vorm door transparante en duidelijk afspraken op teamniveau. Deze afspraken zijn in overeenkomst met ons organisatie breed kader. We kiezen er bewust voor om geen sterk afgelijnd kader op te leggen. Elk team bouwt zijn afspraken op maat. Dit gebeurt in een permanente en constructieve dialoog met een open feedbackcultuur als basis.

ONTDEK ONZE ORGANISATIE


vvsg vvsg vvsg vvsg vvsg

Partagez cette organisation
LinkedIn Facebook Twitter

JOIN THE MOVEMENT!

Employeur pionnier est un réseau d’apprentissage d’organisations cherchant à se développer et à se positionner en tant qu’employeurs durables et centrés sur les personnes.

DEVENIR UN EMPLOYEUR PIONNIER